Címlap Aktuális OMBKE-tisztújítás a Miskolci Egyetemen

VASMŰSÖK AZ EGYESÜLET VEZETÉSÉBEN

Dunaújvárosi küldöttek a küldöttgyűlésen

2014. május 23-án a Miskolci Egyetem díszaulájában tartotta 104. küldöttgyűlését az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. A küldöttgyűlés keretében került sor a szervezet vezető tisztségviselőinek megválasztására is.

Az előző négy év egyesületi munkájáról a Választmány nevében az elnök és a főtitkár, a gazdálkodásról az Ellenőrző Bizottság elnöke számolt be. A küldöttek véleményének meghallgatása után fogadta el a küldöttgyűlés az előző időszak egyesületi munkáját tükröző jelentéseket. Ezt követően a jelenlévők az OMBKE tiszteleti tagjává választották dr. Dúl Jenő okleveles kohómérnököt, Podányi Tibor okleveles bányamérnököt és dr. Verő Balázs okleveles kohómérnököt. Ismételten megválasztották az egyesület elnökének dr. Nagy Lajos okleveles bányamérnököt. A főtitkár Kőrösi Tamás okleveles bányamérnök, helyettese Hevesi Imre okleveles kohómérnök, a Vaskohászati Szakosztály delegáltja lett. Bocz András szakosztályelnök négy évre az OMBKE alelnöke is egyben. Kiemelkedő egyesületi munkáért a dunaújvárosi helyi szervezet képviselői közül Solymos Ernő, Felföldiné Kovács Ágnes, Horváth Zsuzsanna, Bátonyi József és Mach Kornél vehetett át kitüntetést.
Az egyesület anyagi és erkölcsi támogatásának elismeréseképpen OMBKE Emlékérem kitüntetésben részesült Nyikes Csaba a Du­trade Zrt. képviseletében. A küldöttgyűlés után a résztvevők ünnepélyesen felavatták a Miskolci Egyetem Szenátusa és az OMBKE Választmánya által elhelyezett emléktáblát, amely a Selmeci Akadémia 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban elesett tanárai és diákjai előtt tiszteleg.
A küldöttgyűlést sportnap, majd este hagyományőrző szakestély követte. Másnap a vállalkozó szellemű résztvevők Telkibányán egy bányász-kohász-erdész találkozón vehettek rész, amelyet Telkibánya polgármestere a 40 évvel korábban ugyanott megrendezett szakmai találkozóra emlékezve kezdeményezett.

 

Keresés a teljes weboldalon