Címlap Aktuális Értékes és hasznos melléktermékek a kohászati salakok

ÚJABB SIKERES KTI-AUDIT UTÁN

Napjainkban világszerte a nyersanyagforrások apadása, a nyersanyagok mind nehezebb és költségesebb kitermelése tapasztalható. Ezért a természetes anyagokról a figyelem mindinkább a másodlagos nyersanyagok hasznosítására irányul.

Ez többszörösen is hasznos folyamat: egyrészt kíméljük a környezetet, mert kevesebb tájromboló tevékenységet végzünk a kitermelés érdekében, másrészt a szükséges alapanyagként a termelővállalatok különböző technológiai lépéseinél keletkező melléktermékeket – az esetek jelentős részében az adott technológiában értéktelen „hulladékot” – használunk fel. A felhasznált mennyiség lerakása nélkül a hulladéktárolók és depóniák is részben tehermentesíthetőek.
A salakok a nyersvas- és acélgyártás különböző technológiai fázisaiban, azok melléktermékeként jönnek létre, ugyanakkor a folyamat természetéből adódóan keletkezésük elkerülhetetlen. Fontos szerepük van azokban a reakciókban, amelyek eredményeképpen a kívánt összetételű és tisztaságú nyersvasat, nyersacélt vagy készacélt elő lehet állítani. A kohósalak építőanyagként történő újrafeldolgozásának a gondolata nemzetközi szinten már az 1960-as években felvetődött. Minden salak ugyanazon feldolgozási fázisokon keresztül válik felhasználható termékké. A salakhalnán tárolt, vagy onnan kitermelt, feldolgozatlan salak a salakfeldolgozó üzemekben kerül feldolgozásra, valamint telepített berendezéseken is lehetséges az anyag törése és osztályozása.
Az ISD Dunaferr Zrt.-nél ki kellett alakítani az értékesítés minőségügyi feltételeit és a megfelelőség-tanúsítási folyamatot ahhoz, hogy a közel egymillió tonna őrölt kohókő értékesíthető és beépíthető legyen a kivitelezés alatt álló M6 autópálya újabb szakaszaiba. Ugyanis megfelelő minőségügyi bizonylatok, CE-jeles minősítés nélkül a magyar építőipar nem fogadhatta a terméket. Az első sikeres üzemi gyártásellenőrzés CE-jeles tanúsítása 2008 de­cemberében történt meg, melyet az ISD Dunaferr Zrt. felkérésére a Brüsszelben bejegyzett KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. végzett. A CE (Communauté Européenne = Európai Közösség) jelölés szimbolizálja azt, hogy a termék a kötelező követelményeket kielégíti, vagyis megfelel a termékkörre megfogalmazott direktíva előírásainak, illetve a szükséges megfelelőségi eljárást elvégezték a gyártás során.
A tanúsításra történő felkészülést csak a jól képzett és felkészült szakemberekkel, a salakgyártás minőségbiztosítási rendszerének kiépítésével, a megfelelő fizikai és kémiai vizsgálati eredményekkel, a rendelkezésre álló akkreditált laborvizsgálati hátérrel és a helyszíni auditokkal lehetett eredményesen megvalósítani. A Dunaferr salaktermékek gyártásellenőrzését és minőségtanúsítását a Nagyolvasztó, az Acélmű, az Anyagvizsgáló és Kalibráló Laboratóriumok Igazgatósága és a Halna-Duna Kft. szakembereivel együttműködve a Szervezetfejlesztési és Dokumentációs Főosztály szabályozási és belső audit osztályának szakemberei végzik. A jó minőségű, termékszabványoknak megfelelő salaktermékeket, a gyártás ugyanolyan színvonalú megismételhetőségét csak a szabályok szerinti munkavégzés tudja garantálni.

A 2014 májusában lezajlott éves periodikus felülvizsgálati audit során a KTI Közle­kedés­tudományi Intézet Nonprofit Kft. a salaktermékek minőségét és a gyártásellenőrzési folyamatot ismét megfelelőnek tartotta. Így jelenleg 4 féle salaktípusra és 31 féle salaktermékre érvényes EK Gyártásellenőrzési tanúsítvánnyal rendelkezik az ISD Dunaferr Zrt. Ez a tanúsítvány jogosítja fel a szervezetet arra, hogy a salaktermékek értékesítése CE-jeles Teljesítmény-nyilatkozattal történhessen. A Du­na­ferr salaktermékeinek kiváló minőségét bizonyítja az elmúlt években elnyert Magyar Minőség Háza Díj, illetve a Magyar Termék Nagydíj is.
A kohászati salakokat világszerte régóta hasznosítják másodlagos nyersanyagként. A Dunaferr-salakok fő értékesítési területei főleg az építőiparhoz köthetők: útépítés, cementgyártás, szigetelőanyag-gyártás. Jelenleg jelentős mennyiségben a 62-es út felújításához és fejlesztéséhez használnak dunaferres salaktermékeket.

 

Keresés a teljes weboldalon