Címlap Hírek Elhunyt Horváth István

Gyászol az ISD Dunaferr kollektívája: Életének 72. évében június elsején elhunyt Horváth István, a Dunaferr Dunai Vasmű Részvénytársaság egykori elnök-vezérigazgatója.

Horváth István Budapesten született 1942-ben. Első munkahelye a Villamos Gép- és Kábelgyár volt, ahol egy évet dolgozott. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar Erősáramú Szakán végezte, ahol 1966-ban villamosmérnöki oklevelet szerzett.
A műszaki egyetemen a Dunai Vasmű ösztöndíjasa volt, 1966-tól lett a cég munkavállalója. Kezdetben a meleghengerműben villanyszerelőként, majd csoportvezetőként dolgozott. Ezt követően a Lemezfeldolgozó Gyáregységnél művezetőként, üzemvezetőként, műszaki osztályvezetőként tevékenykedett. Ugyanitt 1973-1979 között műszaki vezető, 1979-1987 között gyáregységvezető volt. A gyár fejlesztési igazgatójának 1987-ben nevezték ki, 1990-től vezérigazgató-helyettesi megbízást kapott.
Horváth István 1991. július 1-jével — dr. Szabó Ferenc nyugdíjazását követően — pályázat útján lett a vállalat vezérigazgatója, és 2001-ig irányította a vállalatcsoportot. Kinevezésekor a legnehezebb időszakban — a politikai rendszerváltás bonyolult viszonyai, a termelés-gazdálkodás mind nehezebb feltételrendszere közepette — vette át a vállalat vezetését. Horváth István vezetésével 1991-ben szervezték át először jelentős mértékben a vállalatot, 1992-ben részvénytársasággá alakították, 1993-ban elkészült a hároméves reorganizációs terv, 1994-ben a vállalat hosszú távú stratégiája. Az 1991-ben elfogadott stratégia helyesen jelölte ki a legfontosabb célokat és irányokat.
Munkájának szerves részeként több szakmai, érdekképviseleti szervezetek ― Magyar Ipari Konszernek Országos Szervezete, Magyar Munkaadói Szövetség, Magyar és Kereskedelmi és Iparkamara, Vaskohászati Vállalatok Szakmai Szövetsége, Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Közbeszerzési Tanács ― munkájából is kivette részét, valamint több egyetemi tanácsadó testület elnökségének és felsőoktatási kuratóriumoknak volt tagja.
A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést 1998-ban vehette át, 2002-ben Dunaújváros Díszpolgára lett.
Horváth István hamvasztás utáni búcsúztatására ― a család kérésének megfelelően, a családtagok, barátok és a közvetlen munkatársak jelenlétében ― egy később meghatározandó időpontban kerül sor.

 

Módosítás: (2014. június 04. szerda, 22:03)

 

Keresés a teljes weboldalon