Címlap Hírek Tudományfigyelő Modern és költséghatékony eljárás a fizikai szimuláció

Osztrák vendégprofesszor a vasműben

Az Innovációs Igazgatóság hagyományaihoz méltó tudományos eseményként, ismét neves szakértő előadását kísérhették figyelemmel az érdeklődők a közelmúltban.

A Dunaújvárosi Főiskola vendégeként városunkban tartózkodó prof. Bruno Buchmayr, a Leobeni Egyetem Alakítástechnológiai Tanszékének vezetője. A professzor előadásában a fizikai modellezés legújabb kutatási eredményeiről, valamint a kettős fázisú (DP) acélok jellemzőiről beszélt, dr. Verő Balázs egyetemi tanár, a Dunaújvárosi Főiskola oktatójának tolmácsolásával.

Buchmayr professzor a fizikai szimuláció fontosságára hívta fel a figyelmet, amelynek lényege, hogy kis mintákon, ellenőrzött és jól dokumentálható körülmények között lehet vizsgálni az acélokat, így ipari méretekben már csak azokat a kísérleteket kell elvégezni, melyek a laboratóriumi körülmények között sikeresek voltak. Ezzel a módszerrel az ipari kísérleteknél lényegesen kisebb költséggel és a gyártóberendezések veszélyeztetése nélkül lehet vizsgálni különböző paraméterek megváltoztatásának hatásait. Az előadó elmondta, hogy a kísérleteik jelentős részét olyan Gleeble 3800-as fizikai szimulátoron végzik, amilyen eszköz a Dunaújvárosi Főiskolán is a szakemberek rendelkezésére áll. Kiemelte, hogy a fizikai szimulátoros vizsgálatokhoz sok türelem kell, mert esetenként hosszabb időt vehet igénybe, amíg a gyakorlat számára közvetlenül hasznosítható eredmény születik.

A kettős fázisú acélokkal kapcsolatos kutatásaikat ismertette Buchmayr professzor, külön kiemelve az ilyen acélokban létrejövő két – egy lágy és egy keményebb – szövetelem együttes jelenlétének pozitív hatását a mechanikai tulajdonságokra. Az előadást követő, a meleg- és a hideghengerműben tett üzemlátogatás tapasztalatairól elismerően nyilatkozott a vendég. Mint mondta, hasznos volt számára a folyamatok áttekintésének lehetősége és a rendelkezésre álló berendezések megismerése, de különösen a látogatás során megismert üzemi szakemberek munka iránti elkötelezettsége tett rá mély benyomást.

Előadásának befejeztével rövid beszélgetésre kértük a professzort.

– Az Ön székhelye, a Leo­beni Egyetem alig másfélszáz kilométerre van Magyar­országtól. Milyen kapcsolatot ápol a ma­gyar műszaki-tudományos élettel?

– Több, kedves, nagyon jó képességű magyar kutatót ismertem meg az elmúlt húsz évben, akikben szerintem nagy lehetőségek rejlenek. Alapvetően fontosnak tartom az ismeretcserét és ez természetesen a magyar kollégákra is vonatkozik.

– Voltak, vannak-e közös projektjeik?

– Igen, a közelmúltban például a Miskolci Egyetemről volt három hónapra doktoranduszhallgatóm. Nagy segítséget jelentett a munkájához, hogy olyan vizsgálóberendezéseket használhatott nálunk térítésmentesen, amilyenekkel Miskolcon egyáltalán nem rendelkeznek.

– Az ISD Dunaferr Zrt. által gyártott termékskála mennyire ismert Ön előtt?

– 12 évvel ezelőtt már jártam itt látogatóban, akkor szereztem bizonyos ismereteket a Dunaferr termékeiről. Ez nem túl friss, azt viszont tudom, hogy nemrég komoly modernizációt végeztek a hideghengerműben.

– A fizikai modellezésről, illetve a DP-acélokról tartott előadásában melyek azok a gondolatok, amelyek gyártói szempontból is különösen figyelemre méltóak?

– A legfontosabb szerintem az, hogy a vállalatnál felmerülő problémákat, illetve azok megoldásait nagyon jól össze lehetne kapcsolni azzal a kutatói tevékenységgel, amely a Dunaújvárosi Főiskolán e tárgyban zajlik. Ha a keletkező részeredményeket szisztematikusan felhasználják, a kis eredmények végső soron ugrásszerű fejlődéshez vezethetik a vállalatot is.

Az osztrák professzor látogatása kapcsán dr. Csepeli Zsolt főosztályvezetőt, az ISD Dunaferr Zrt. Innovációs Igazgatóságának szakmai felelősét az esemény létrejöttének körülményeiről kérdeztük.

– Az igazgatóságon folyó munkák nagy része belső indítású és finanszírozású vizsgálat, de rendszeresen kapunk megrendeléseket külső vállalatoktól is. Az acélipari kutatás és fejlesztés terén a vállalatoknak jelenleg nagyon korlátozottak a pályázati lehetőségei, ezért megpróbáljuk minél jobban kihasználni a Dunaferrel kapcsolatban levő egyetemeken, főiskolákon keresztül elérhető támogatásokat. A Dunaferr kutatói kísérleti programokhoz kapcsolódóan jelenleg elsősorban szövetszerkezetek és felületi jelenségek minőségi és mennyiségi jellemzésével foglalkoznak. Hideghengerműves kollégákkal és főiskolai szakemberekkel közösen, szintén a TÁMOP-projekt keretein belül, kísérleteket végeznek a Dunaújvárosi Főiskola pácoló szimulátorán a pácolás folyamatának optimalizálása érdekében. Többek között a pácoláskor használt inhibitorok védőhatását elemzik, illetve egy másik projektben kitéti vizsgálatokkal különböző korrózióvédő olajok védőhatását hasonlítják össze. Emellett külföldi szakemberek részvételével egy nemzetközi kutatási projekt előkészítésén is dolgoznak, ez a projekt pozitív elbírálás esetén az EU anyagi támogatásával valósulhatna meg.

Módosítás: (2013. szeptember 17. kedd, 22:18)

 

Keresés a teljes weboldalon