Címlap Hírek Tudományfigyelő Fenntartható versenyelőny és magkompetencia

A sikeres vállalat

A versenyelőny fenntartási képesség kérdése régóta foglalkoztatja az Operations Management (termelési és szolgáltatási rendszervezetés) tudomány kutatóit. Az egyik leglényegesebb kérdés a stratégia teljesülésekor, hogy megvan-e az a képesség (core capability) a szervezetben, mely hosszú távon biztosítja a versenyelőnyök létrehozásához szükséges rendszert.

 

Erre a kérdésre keresték a választ C.Hsu-K.C.Tan, V.R.Kaman és G.Keong Leong (2009) „Az ellátási lánc menedzsment gyakorlata, mint az operatív képesség és a vállalati teljesítmény közötti kapcsolat mediátora” c. publikációjukban. Hipotéziseik megfogalmazásakor a releváns szakirodalmak elemzéséből indultak ki. Ezek alapján a gyakorlati operatív menedzserekkel mélyinterjúkat készítettek. Az interjúk segítettek annak eldöntésében, hogy a szakirodalom által meghatározott asszociatív kapcsolatok konzisztensek-e az ipari gyakorlattal. A módosított dokumentumot azon 4500 senior operatív menedzsernek küldték el, akik azonosíthatók voltak az Institute for Supply Management (ISM) és az Association for Operations Management (APICS) tagi listáján. Az értékelőknek 5 pontos Likert-skálán (1=alacsony, 5=magas) kellett jelezniük az egyes módszerek fontosságát a saját vállalatuk tekintetében. A korreláció-analízis során a válaszok összehasonlításához a vállalat publikus pénzügyi adataiból vettek mintát. Hipotéziseik arra vonatkoztak, hogy az új terméktervezési és fejlesztési, a JIT (Just in Time), és a TQM (Total Quality Management) képesség pozitívan hat-e az ellátási lánc menedzsment gyakorlatra, illetve a vállalati teljesítményre. Eredményül a következőket állapították meg:

Az új terméktervezési és fejlesztési képesség szignifikáns kapcsolata jelzi, hogy ez a képesség direkt és indirekt módon is hat a vállalat teljesítményére. A JIT-képesség szignifikáns kapcsolata indirekt hatást jelez a vállalati teljesítményre, de direkt hatás statisztikailag nem igazolható. Ez az eredmény nem meglepő. Korábbi kutatások javaslata alapján a JIT-képességnek a vállalati teljesítményre gyakorolt pozitív hatása olyan infrastrukturális döntéseknek tulajdonítható, melyeket szélesebb körű minőségirányítási kezdeményezések részeként hoztak meg. Az eredmények nem jeleztek szignifikáns kapcsolatot a TQM-képesség és az ellátási lánc menedzsment képesség között, de arra utalnak, hogy a minőségképesség közvetlenül befolyásolja a vállalati teljesítményt.

A kapott eredmények vezetnek át az Operations Management témakörének legfontosabb kérdéséhez. Hogyan tudja versenytársaitól megkülönböztetni magát egy vállalat, s ezt a különbséget hosszú távon hogyan tudja fenntartani? A konkurenciától való megkülönböztetés egyik speciális módszertana a magkompetencia menedzsment. Kutatók korábban elismert világcégek tartós sikerét elemezve arra a megállapításra jutottak, hogy ezek a cégek olyan – általuk magkompetenciáknak (core competences) elnevezett – tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek jóvoltából előnybe kerülnek versenytársaikkal szemben.

A magkompetencia szkil­lekből (szakmai jártasság, szakértelem, készség) és technológiákból összeálló, versenyelőnyt nyújtó speciális szaktudás, amely birtokában a vállalat

(a) a vevők által elismert értéket hozhat létre, lényeges előnyt nyújtva számukra;

(b) megkülönböztetheti magát versenytársaitól, valamivel, ami egyedi és nehezen utánozható;

(c) kiterjesztheti tevékenységét új termékekre, piacokra vagy üzletágakra

A magkompetencia-elmé­let fontos része a vállalati versenyképesség magkompetenciákra épülő hierarchikus modellje. A modell kifejlesztői eredetileg nem ábrázolták a szkillek és technológiák szintjét, csak szövegesen írtak róla, de más szerzők később kiegészítették a modellt.

A magkompetenciák magtermékekben öltenek testet, amelyek azután az egyes stratégiai üzleti egységek végtermékeibe épülnek be. Például a Honda sohasem vásárol motort más cégektől, szemben a Chryslerrel, amely több százezer motort vesz évente a Mitsubishitől és a Hyundaitól. A Honda rengeteg pénzt költ a Formula 1-es autóversenyzésre és a GP motorversenyekre, amelyek révén világszínvonalú magkompetenciára tesz szert a motorgyártás terén. A Honda-motorok azok a magtermékek, amelyek fizikailag megtestesítik ezt a magkompetenciát. A Honda gépkocsik, motorkerékpárok, fűnyírók és egyéb üzletágak terméktípusai azok a végtermékek, amelyekbe ezek a magtermékek beépülnek.

Letölthető anyag

Módosítás: (2014. február 19. szerda, 11:44)

 

Keresés a teljes weboldalon