Címlap Kultúra Európában egyedülálló a gyűjtemény

LEKÖSZÖNT A KURATÓRIUMI ELNÖK
Az országban, de egész Európában is egyedülálló, egymilliárd forint eszmei értékű vas- és acélszobor-együttest tudhat magáénak városunk. Az arborétum szépségű Duna-parti környezet méltó keretbe foglalja a köztéri alkotásokat.

Az 1974 és 2000 között megrendezett 12 művésztelep hozadéka nem csupán a 63 műemlékileg védett kortárs alkotás, hanem az a szellemi műhely, amely létrejöttüket övezte. Az alapítványi formában működő háttérintézmény élén a közelmúltban vezetőváltás történt. A leköszönő kuratóriumi elnököt, Klein András Miklóst rövid számvetésre kértük.

— Idén töltöm be a hetvenedik életévemet, éppen ezért időszerűvé vált számomra a kuratóriumi elnöki teendők átadása. Természetesen kurátorként továbbra is segítem az alapítvány munkáját. Utódomként már korábban felmerült Várnai Gyula Munkácsy-díjas képzőművészünk, kuratóriumi tagunk neve, akinek a személyét elfogadták az alapítók, neki szavaztak bizalmat. Duna­újváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a március 28-ai ülésén hagyta jóvá, és azt követően küldte meg a Székesfehérvári Törvényszéknek az alapító okiratban történő változtatásokat. Többen lemondtak a kuratóriumi tagságról részben koruk, másrészt érintettségi okok miatt.

— Miként került kapcsolatba annak idején a művészteleppel?

— Dr. Szabó Ferenctől, a vasmű akkori vezérigazgatójától 1983-ban kaptam feladatul, hogy közművelődési vezetőként lássam el a nemzetközivé szélesedett alkotótelepek megrendezésével kapcsolatos teendőket. A rendszerváltás után lehetőség nyílott alapítványok létrehozására, s 1989 második felében született a döntés közösen a város vezetésével, hogy létrehozzuk a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítványt egymillió forint vasműs, ötszázezer forint városi törzstőkével. Engem bíztak meg a kuratórium elnöki teendőinek ellátásával, amelyet egészen mostanáig gyakoroltam.

— Mi a feladata napjainkban az alapítványnak?

— A Magyar Kulturális Örökségvédelem által védett szobrokról kell gondoskodnia, állagukban megóvni azokat. Olyan pályázatok elkészítése is szükséges, amelyek részben a szoborpark fenntartásának anyagi hátterét is biztosítják.

— Látja-e esélyét annak, hogy újból lesz vas- és acélszobrász alkotótelep városunkban?

— Rövid távon nem látom lehetségesnek, azonban Várnai Gyulával egyeztetve nem elképzelhetetlen, hogy a korábbiaktól eltérően, más konstrukcióban, elsősorban a kisplasztikák irányába elmozdulva továbbléphetünk. Összefogva a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarával, a fémmegmunkálással foglalkozó cégek bevonásával, pályáztatás mellett, kétévente megrendezhetnék a művésztelepet
.
— Mitől lenne kerek az ön számára a most lezárult korszak?

— Jövőre lesz negyvenéves a Dunaújvárosi Nemzetközi Vas- és Acélszobrász Alkotó­telep és Szimpózium. Re­méljük, hogy a jubileumot egy reprezentatív kiállítással tudjuk megünnepelni. 


Tisztelt Cégvezető Úr!
Mint a Dunai Vasműnek 47 éven át volt dolgozója — az alapítványnak 23 éven keresztül elnöke — köszönöm Önön keresztül is a vállalat mindenkori vezetőinek, dolgozóinak, hogy segítették azt az acélszobrászati szabadművelődési tevékenységet, amely tizenkét művésztelep során, 1974 és 2000 között realizálódott. Külön köszönet illeti a vállalat azon üzemegységeit, melyek a maguk idejében lehetővé tették a művészek alkotómunkáját és a szobrok Dunaújváros közterein történő elhelyezését.
Napjainkban 63, a magyar kulturális örökségvédelem által védett acélszoborról kell gondoskodnia a dr. Szabó Ferenc, a Dunaferr egykori vezérigazgatója és dr. Varga Lajos, Dunaújváros egykori tanácselnöke által megalapított Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítványnak.
Az országban, de egész Európában is egyedülálló acélszobor-együttes szabad bemutathatósága, a Duna-parti Szoborpark folyamatos karbantartást, felújítást igényel. Kérem, hogy e nemes feladatot szakembereik és a vállalat által gyártott anyagok biztosításával továbbra is segítsék.
Tisztelettel és köszönettel: Klein András Miklós nyugdíjas, okleveles humánszervező

Módosítás: (2013. április 16. kedd, 22:19)

 

Keresés a teljes weboldalon