Címlap Múlt és jövő A nyersvasgyártás hat évtizede

VIVÁT, KOHÁSZ!
A dunaújvárosi nyersvasgyártás hatvanadik évfordulója előtt tisztelgő ünnepnappá nemesült március 6-án az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Vaskohászati Szakosztálya helyi szervezetének klubnapja.

E kivételesen szép és kivételesen nehéz szakma művelői, a társterületeken munkálkodó szakemberek, a gyártómű jelenlegi és korábbi vezetői együtt emlékeztek az eltelt hat évtized legfontosabb eseményeire.

A dunaújvárosi kohászat meghatározó személyiségei: Tóth László, dr. Farkas Ottó és Márkus László az ünnepségen A kerek évforduló alkalmából Cseh Ferenc, a Nagyolvasztómű gyárvezetője köszöntötte az egybegyűlteket, egyúttal köszönetet is mondott mindazoknak, akik a hőskorban létrehozták a Dunai Vasműben a nyersvasgyártás alapjait, akik műszakról-műszakra működtetik a kohókat, akik az egymást követő kohóátépítések alkalmával egyre jobb technológiai feltételeket teremtettek a minőségi nyersvasgyártáshoz, és azoknak is, akik a vasmű egyéb területein dolgozva segítik nap mint nap a kohászok munkáját.
Ezután Pap Zoltán kohó üzemvezető idézte fel érdekes és informatív előadásában a hat évtized legfontosabb állomásait. Egyaránt szó esett a legfontosabb technológiai fejlesztésekről, a megvalósult környezetvédelmi beruházásokról és a termelés feltételrendszerének változásairól is. Számos fontos adat hangzott el, a leglényegesebb talán az volt, amelynek hallatán válik igazán érzékelhetővé a dunaújvárosi nyersvasgyártás volumene: a Nagyolvasztómű I. számú kohója 1954-es indulása óta mintegy 98 860 000 tonna elegyet dolgozott fel 31 200 000 tonna koksz felhasználásával, és ebből összesen 51 250 000 tonna nyersvasat állítottak elő.
A Nagyolvasztómű korábbi vezetője, Márkus László a tőle megszokott élvezetes stílusban idézte fel negyvenöt éves kohós szakmai pályájának meghatározó élményeit, köztük azt az időszakot is, amikor a gyári történések formálásába még a nemzetközi nagypolitikai is „belejátszott”.
A jubileumi ünnep alkalmából az „ISD Dunaferr Zrt.Kiváló Dolgozója” kitüntetést vehette át Müller Ferenc főolvasztár és Pap Zoltán üzemvezető.


Dr. Farkas Ottó, a Miskolci Egyetem emeritus professzora, korábbi rektora is meghívást kapott az ünnepségre. A neves szakember a dunaújvárosi nyersvasgyártással már hatvan évvel ezelőtt kapcsolatba került, de akkor a kapcsolat még korántsem volt olyan szoros, mint az utóbbi két-három évtizedben, amikor különböző kutatásokba is bekapcsolódott:
- A nyersvasgyártásra irányuló kutatások világszerte alapvetően a fajlagos energiafogyasztás csökkentésére irányulnak. Az utóbbi évtizedben az erre irányuló törekvések jelentősége megnövekedett azáltal, hogy a szén-dioxid-emissziónak, mint környezetszennyező folyamatnak a mértékét, módját, lefolyását, kordában lehessen tartani. A vaskohászati jövőképet tekintve, Magyarországon a jelenleginél nagyobb mértékben van szükség integrált vas- és acélmű működésére. A döntéseket nyilván gazdasági, politikai és egyéb tényezők módosítják, de az biztos, hogy a világ acéltermelése rohamosan nő, ennek megfelelően a nyersvas-termelés is növekszik. Újabb és újabb technológiai elképzelések látnak napvilágot, ezekkel a jelenlegi eredmények tovább javíthatók.

Módosítás: (2014. március 17. hétfő, 10:09)

 

Keresés a teljes weboldalon