Címlap Múlt és jövő Védőszentjük előtt tisztelegtek az újvárosi kohászok

SZENT BORBÁLA SZAKESTÉLY A DUNA PARTJÁN

Balekkeresztelés (balra Fehér András, jobbra Thiele Ádám) December elsején rendezte meg az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület dunaújvárosi helyi szervezete a hagyományos Szent Borbála szakestélyét. A szakestélynek a volt DLA szabadidőpark, ma oktatási központ adott helyet. A szakestélyt a vállalati menedzsment képviseletében megtisztelte jelenlétével William Ernst úr. Vendégeink között köszönthettük az OMBKE budapesti és székesfehérvári szervezetének több tagját, a soproni és a miskolci egyetem egy-egy képviselőjét, valamint a Dunaújvárosi Főiskola tanárait és diákjait. A résztvevők között sok nyugdíjas tagtársunkat is üdvözölhettük.

Az elkésők „büntetése” cola   (balról jobbra: William Ernst, Hevesi Imre, Dani Bálint) A szakestély elnökének a jelenlévők Lontai Attila alias Maxot, a Meleghengermű gyárvezetőjét választották. Az elnök bejelentette a szakestély tisztségviselőit: majordomusnak Dani Bálint Tibor alias Nem Félünk a Pókoktól, kontrapunktoknak Hevesi Imre alias Ózdi Herceg és Polányi Zoltán alias Popó, kantuspraeseseknek Szalonna Lajos alias Luiii és Krajcár Martin alias Szikra kerültek kinevezésre. A balekcsőszi feladatokat Győri Richárd alias Banános Joe és Kardos Ferenc alias Igazmondó csavarkulcs látták el, míg konzekvenciák a jelenlévő gyárvezetők: Cseh Ferenc, Gyerák Tamás és Danicska Sándor lettek. Etalon részeg Szakács Sándor alias A Mester volt, a krampampuli gyártására Csurgó Lajos alias A Hatodik és Kardos Ferenc Dániel alias Pipák hercege kapott megbízást. A fuhrwerkek vezetője Mach Kornél alias Dr. Manhattan a Priluki harcos lett. Az elnök, tisztének átvétele és a praesidium tagjainak kinevezése után megemlékezett az Academia Montanistica megalapításának 250. évfordulójáról. A bányász-, erdész- és kohászhimnuszok eléneklése után a szakestély résztvevői néma tisztelgéssel emlékeztek meg az elmúlt évben elhunyt tagtársaikról. Ezt követően a háznagy ismertette a házirendet, amelynek hitelesítését a Vaskohászati Szakosztály tiszteletbeli elnöke, dr. Szücs László alias Szöcske végezte el. A sörimpotensek nevében Tóth Szilvia alias Szivacs kért engedélyt a borfogyasztásra. A vendégek köszöntése után a praeses felkérte Fehér András alias Weis-t a szakestély kupájának felavatására.
Ezt követően a szakestély komoly poharaként Tóth László alias Toci, a jelenlegi dunaújvárosi helyzetet részletesen elemző hozzászólását halhattuk, sokak számára megfontolásra érdemes gondolatokkal. A komoly poharat újabb komoly szavak követték, amelynek során Bocz András helyi elnök névvel ellátott kupával köszönte meg a Borovszky-emlékév sikeres lebonyolításában kiemelkedő munkát végző, jelen lévő tagtársak — Cseh Ferenc, Gyerák Tamás, Lontai Attila, Hajnal Attila, Hevesiné Kővári Éva, Danicska Sándor, Józsa Róbert, Grénusné Jóba Éva, dr. Kiss Endre és Dani Bálint — fáradozásait. A hagyományoknak megfelelően a hivatalos procedúrákat nóták és eksek kísérték. A humoros felszólamlásokat dr. Kiss Endre alias Tirisztor, a Dunaújvárosi Főiskola tanára nyitotta, majd dr. Harcsik Béla alias Karmester a Miskolci Egyetem képviseletében folytatta. Ezután a fukszmajorok a vendégsereg soraiban meghúzódó pogányt vezettek az elnökség elé, akit balekkeresztelésre ajánlottak. A setét pogány bemutatkozása után az elnök 10 perc szünetet rendelt el a folyó ügyek szilárd alapokra helyezésére. A szünet után a keresztelendő balek vezette elő bemutatkozó filmjét, amelyet a somogyfajszi őskohászati táborban készített. A magas praeses hatalmas kegyet gyakorolva engedélyezte a pogány megkeresztelését, így Thiele Ádám gépészmérnök, a BME doktorandusza a Bucavasnyűvő nevet kapta a keresztségben. A hagyományok szerint sörrel megkeresztelt balek az aktus dokumentálásaként díszes keresztlevelet kapott, ezzel bizonyítva, hogy őt a kohásztársadalom rendes tagjává fogadta. Az újdonsült balek egészségére elfogyasztott „eks”-et követően Hevesiné Kővári Éva alias Di­namit társadalmi görbe tükre után dr. Hanák János alias Burdi eszperente szavait hallhatták a megjelentek. A soproni egyetemisták üdvözletét Kvárik Zoltán alias Zorro a falu bikája tolmácsolta. A szót kérők sorát zárva Pallag János alias János Vitéz mutatta be nagy sikert aratott produkcióját, amely a mai orosz feliratokat karikírozta. A felszólalás után érkezett a terembe a szakestélyek hagyományos itala, a krampampuli, amelyet dr. Palotás Béla alias Béci a heggesztő, a helyi főiskola tanára, bonyolult mérési procedúra lefolytatása után ajánlott a jelenlévők figyelmébe. Mivel a publikum azonnal élvezni kívánta a felavatott nedűt, a szakestély hagyományos záró nótáinak eléneklése után az elnök véget vetett a hivatalos résznek és elrendelte a „szabadfolyást”.
Józsa Róbert

 

Módosítás: (2013. január 07. hétfő, 11:10)

 

Keresés a teljes weboldalon